TiAuto celebrates milestone opening of 100th retail store